Wskaźnik W13

Ważnym narzędziem w przemyśle kolejowym, zwłaszcza z punktu widzenia zapewnienia należytego bezpieczeństwa, jest wskaźnik kolejowy, w skrócie określany jako W13.

Wskaźnik kolejowym jest narzędziem ostrzegawczym, który umieszcza się w takich strategicznych, bądź też potencjalnie niebezpiecznych miejscach, jak na przykład przejazd kolejowy, rozjazd, most, a także czujnik szynowy i wszelkie urządzenia znajdujące się na torach.

W każdym z wymienionych przypadków, wymaga się, aby ustawić go po obu stronach, w odległości około pięćdziesięciu metrów przed obiektem.

Jego obecność ma bowiem wskazywać na konieczność podniesienia noży, czy zamknięcia skrzydła pługa służącego do odśnieżania torów.

Sugeruje on również zachowanie wyjątkowej ostrożności przez pracujące na torach maszyny.

Na stacjach kolejowych wskaźnik W13 jest umieszczany po prawej stronie, patrząc z perspektywy kierunku jazdy.

W każdym przypadku ma on postać biało czarnej kraty, pojedynczej lub podwójnej, w zależności od ilości przeszkód.

farby do sitodruku na tkaninach pl.bolzonigroup.com www.narzedziaiosprzet.com.pl