O firmie

Historia

Firma Euro Alians Sp. z o.o. powstała w 1989 roku i jest prywatną spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Wykonaliśmy wiele projektów dróg, ulic, ścieżek rowerowych i mostów na terenie całego kraju, z których większość została zrealizowana.

W pierwszych latach działalności wykonywaliśmy prace projektowe na terenie Gdańska, następnie na terenie województwa pomorskiego, a później na terenie całego kraju.

Po ponad 20 latach działalności doprowadziliśmy do wysokiej jakości opracowań projektowych w oparciu o wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne metody projektowania komputerowego.

W naszym profilu działalności mieszczą się opracowania wielobranżowe obejmujące:

branżę drogową,
branżę mostową i konstrukcyjną,
branżę sanitarną,
branżę energetyczną
branżę telekomunikacyjną i teletechniczną,
branżę ochrona środowiska i zieleń.

Dzięki wykwalifikowanym i doświadczonym pracownikom oraz sprawnej ogranizacji prac zapewniamy naszym klientom wysokiej jakości projekty.

Zatrudniamy inżynierów projektantów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Wielu z nich zdobyło dodatkowe doświadczenie zawodowe za granicą w pracowniach projektowych w Czechosłowacji, Libii i Iraku.
 

Obecnie stan zatrudnienia wynosi kilkanaście osób i dynamicznie się zwiększa.

Rzetelność i wysoka jakość wykonanych prac projektowych została poparta referencjami od Zamawiających.

Euro-Alians Pracownia Projektowa znalazła się na liście firm projektowych i konsultacyjnych z dnia 1999.06.23 zaakceptowanych przez Zespół Kwalifikacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie.

Stale dążymy do podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników przez ich udział w kursach i szkoleniach.

W pracy zawodowej korzystamy z programów:
 
  • AutoCad
  • Civil 3D
  • Microstation
  • InRoads
  • Sofistik