Referencje

Klienci i zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich NK

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 i 224 w Nowej Karczmie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - DW210

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Bydlino wraz z przebudową mostu przez rzekę Słupię.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - ul. Świętokrzyska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - ul. Świętokrzyska

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie - ul. Malczewskiego

Urząd Miasta Orzysz

Rozbudowa drogi krajowej nr 16 w m. Wierzbiny odc. od km 263+200 do km 265+800.