Realizacje

Ścieżka rowerowa Słupsk – Ustka

Ścieżka rowerowa Słupsk – Ustka

Inwestor Gmina Miejska Słupsk
Tytuł projektu Koncepcja programowo-przestrzenna inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk - Ustka
Czas realizacji 07.2009 - 12.2009
Długość 16 km
Przedmiotem zamówienia było opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk – Ustka, przebiegającej przez miejscowości: Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Charnowo i Wodnicę.

W opracowaniu starano się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób poprowadzić ścieżkę, jaka jest optymalna technologia wykonania ścieżki jaki jest koszt i czas wykonania ścieżki. Rozważono także korzystanie ze ścieżki przez osoby na łyżworolkach przy uwzględnieniu wymagań, zwłaszcza w zakresie szerokości i nawierzchni ścieżki.

Opracowano wielowariantową koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej łączącej miasto Słupsk z miastem Ustka.

W koncepcji przedstawiono łącznie osiem różnych wariantów trasy.

W analizie końcowej wariantów wzięto pod uwagę następujące czynniki:

  • Długość trasy
  • Lokalizację ścieżki rowerowej pod względem walorów widokowych i atrakcyjności turystycznej;
  • Koszty realizacji inwestycji wraz z pracami projektowymi;
  • Poprowadzenie ścieżki przez rezerwat przyrody („Buczyna nad Słupią”);
  • Konieczność wykonania niezbędnych obiektów inżynierskich
poprzedni