Realizacje

Remont ulicy Malczewskiego w Sopocie

Remont kapitalny ulicy Malczewskiego w Sopocie

Inwestor Zarząd Dróg i Zieleni, Zakład Komunalny w Sopocie
Tytuł projektu Remont kapitalny ulicy Malczewskiego w Sopocie
Czas realizacji 07.2006 - 12.2008
Klasa drogi "Z"
Długość 1630,12 m
Kategoria ruchu KR3
Branże drogowa wraz z zielenią,sanitarna,deszczowa,sygnalizacja świetlna,teletechniczna,gazowa,obiekty inżynierskie
Przedmiotem przedsięwzięcia był remont kapitalny ulicy Malczewskiego w Sopocie na odcinku od skrzyżowania z Aleją Niepodległości do ulicy Cieszyńskiego wraz z korektą skrzyżowania z Aleją Niepodległości. Głównym celem zadania była budowa nowej nawierzchni na ul. Malczewskiego wraz z korektami geometrii służącymi poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (azyle na przejściach dla pieszych, wydzielone zatoki autobusowe).

W ramach niniejszego projektu opracowano również zmianę geometrii skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Malczewskiego, znacznie usprawniającą funkcjonowanie tego skrzyżowania.

Ponadto przewidziano przebudowę i budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz istniejącego uzbrojenia i oświetlenia.

Długość przebudowywanego odcinka ul. Malczewskiego wyniosła 1630,12 m, natomiast długość przebudowywanego odcinka Alei Niepodległości wyniosła 201 m.
poprzedni