Realizacje

Przebudowa mostu nad rzeką Wierzycą w Pelplinie

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Wierzycą w ciągu ul. Kościuszki w m. Pelplin

Inwestor Starostwo Powiatowe w Tczewie
Tytuł projektu Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Wierzycą w ciągu ul. Kościuszki w m. Pelplin
Czas realizacji 06.2008 - 11.2008
Długość 41,10 m
Klasa obciążenia ruchomego A
Rozpiętość przęseł 7,15+14,30+7,15 m
Przedmiotowy obiekt to 3 przęsłowy most żelbetowy o konstrukcji belkowej i schemacie statycznym belki ciągłej.

Most zlokalizowany jest nad rzeką Wierzycą, w ciągu ul. Kościuszki w Pelplinie (2886G).

Prawdopodobny rok budowy – 1958.

Podstawowe parametry istniejącego obiektu:

- długość całkowita: 41,10 m;
- szerokość całkowita: 11,44 m;
- szerokość jezdni: 7,0 m;
- szerokość chodników: 2 x 2,05 m.
- rzędna spodu konstrukcji ponad nurtem: 35,53 m n.p.m.

Kąt skrzyżowania osi podłużnej mostu z rzeką wynosi 73°.
Rozpiętości teoretyczne przęseł: 7,15+14,30+7,15 m.

Konstrukcja przęseł mostu składa się z dwóch dźwigarów belkowych połączonych monolitycznie z żelbetową płytą pomostu. Dźwigary główne mają zmienną (krzywoliniowo) wysokość na długości przęsła: nad przyczółkami oraz w środku rozpiętości przęsła środkowego wysokość konstrukcyjna ustroju niosącego wynosi 0,60 m, natomiast nad filarami zwiększa się do 1,05 m. Grubość płyty oszacowano na 0,25 m.

Nową konstrukcję przęseł zaprojektowano jako belkę ciągłą trójprzęsłową, zespoloną, składającą się ze stalowych dźwigarów blachownicowych oraz współpracującej, żelbetowej płyty pomostu gr. 22 cm. Wybór takiej konstrukcji podyktowany był koniecznością minimalizacji jej ciężaru oraz czasu i technologii wykonania i montażu. W przekroju poprzecznym znajduje się 8 belek blachownicowych o wysokości konstrukcyjnej 0,676 m, w rozstawie 1,5 m. Belki spięte są stalowymi poprzecznicami podporowymi oraz pośrednimi - po 2 szt. w przęsłach skrajnych oraz 5 w przęśle środkowym. W celu wyeliminowania zjawiska odrywania przęsła na przyczółkach projektuje się poprzecznice stalowe o przekroju skrzynkowym z wypełnieniem betonowym. Na podporach pośrednich przewidziano wykonanie żelbetowych oczepów wzmacniających i podwyższających filary. W zakres przebudowy przyczółków wchodzi budowa nowych ścianek żwirowych oraz nadbudowa skrzydeł. Obiekt wyposażony zostanie w nowe płyty przejściowe, bariery energochłonne, system odwodnienia, dylatacje oraz łożyska.
poprzedni