Realizacje

Projekt remontu kładki przy ul. Modrej w Gdańsku

Projekt remontu kładki dla pieszych nad Opływem Motławy przy ul. Modrej w Gdańsku

Inwestor Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Tytuł projektu Przebudowa kładki dla pieszych nad Opływem Motławy przy ulicy Modrej w m. Gdańsk
Czas realizacji 07.2009 - 12.2009
Długość 45,54 m

Przedmiotowy obiekt to pięcioprzęsłowa kładka dla pieszych, w przekroju poprzecznym znajdują się dwa dźwigary stalowe w postaci dwuteowników INP 500 o rozstawie ~1,6 m usztywnione poprzecznicami umieszczonymi nad podporami, z kształtownika C 260 oraz stężeniami z kątowników L 100x50x8mm. Pomost wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych o wymiarach 2100x490x80 mm. Schemat statyczny każdego przęsła - belka wolnopodparta. Rok budowy obiektu – 1971.

Podstawowe parametry istniejącego obiektu:

- długość całkowita: 45,54 m;

- szerokość całkowita: 2,52 m;

- rozpiętości przęseł: 8,93+8,68+9,32+8,95+8,70 m

- rzędna spodu konstrukcji ponad nurtem: 1,05 m n.p.m.
 

Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji istniejącej kładki należy podjąć zdecydowane działania prowadzące do zatrzymania lub spowolnienia degradacji konstrukcji kładki. W perspektywie czasu należy rozważyć całkowitą przebudowę obiektu – w chwili obecnej kładka przy ul. Modrej jest jedną z największych przeszkód na szlaku wodnym Opływu Motławy.

Przebudowa obejmuje następujący zakres prac:

·         rozbiórkę nawierzchni bitumicznej na przęśle,

·         rozbiórkę warstwy betonu wyrównawczego,

·         uszczelnienie styków płyt oraz ułożenie nowej izolacji – papy termozgrzewalnej,

·         ułożenie nowej warstwy ochronnej izolacji (mieszanka mineralno-bitumiczna),

·         ułożenie nowej nawierzchni - asfalt twardo lany,

·         oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad stalowych,

·         oczyszczenie i naprawa betonu płyty pomostu oraz gzymsów,

·         oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przęsła,

·         oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk stalowych,

·         oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rur osłonowych,

·         oczyszczenie i reprofilacja ubytków betonu pali,

·         wzmocnienie uszkodzonej głowicy pala,

·         dostosowanie dojść do obiektu, regulacja wysokościowa schodów.

 

poprzedni