Realizacje

Projekt przebudowy kładki nad Kanałem Raduni w Gdańsku

Projekt przebudowy kładki dla pieszych nad Kanałem Raduni w Gdańsku ul. Brzegi 9

Inwestor ZDiZ Gdańsk
Tytuł projektu Projekt przebudowy kładki dla pieszych nad Kanałem Raduni w m. Gdańsk na wysokości ul. Brzegi 9
Czas realizacji 07.2009 - 12.2009
Długość 18,34 m
Rozpiętość przęseł 1,65 m

Przedmiotowy obiekt to most stalowy o konstrukcji belkowej i schemacie statycznym belki wolnopodpartej ze skrajnymi przęsłami w formie wsporników. Dźwigary główne wykonano z profili walcowanych na których oparto pomost z żelbetowych płyt prefabrykowanych. Most zlokalizowany jest nad kanałem Raduni, na wys. ul. Brzegi 9 w Gdańsku. Prawdopodobny rok budowy – 1949.

Ogólne wymiary istniejącego obiektu:

- długość całkowita: 18,34 m;

- szerokość całkowita: 1,65 m;

- szerokość chodnika: 1,55 m.

 

Z uwagi  na:

·         zły stan techniczny konstrukcji istniejącej kładki;

·         brak dokumentacji technicznej;

·         zmniejszoną trwałość eksploatacyjną obiektu po ew. remoncie;

·         wymóg dostosowania konstrukcji do wymogów określonych w warunkach technicznych stawianych obiektom mostowym;

w projekcie przewidziano całkowitą wymianę konstrukcji przęsła, połączoną z modernizacją przyczółków i filarów.

Przebudowa obejmuje następujący zakres prac:

·         demontaż stalowej balustrady oraz podwieszenie istniejących instalacji,

·         rozbiórka prefabrykowanych żelbetowych płyt chodnika,

·         rozbiórka stalowych dźwigarów,

·         częściowa rozbiórka ceglanych przyczółków i filarów,

·         zabezpieczenie uszkodzonego żelbetowego płaszcza obudowy kanału,

·         wykonanie żelbetowych oczepów na przyczółkach i filarach,

·         montaż łożysk,

·         montaż stalowej konstrukcji przęsła,

·         wykonanie pomostu z desek kompozytowych,

·         montaż balustrad stylizowanych,

·         dostosowanie dojść do obiektu.

Nową konstrukcję przęsła zaprojektowano jako dwie stalowe belki HEB400 swobodnie podparte, ze skrajnymi przęsłami w formie wsporników. Dźwigary główne stężono poprzecznicami HEB 180 w rozstawie 1620 mm w przęśle środkowym oraz 1370 w przęśle skrajnym. Stężenia wiatrowe z kątowników 65x65x9 mocuje się do dźwigarów głównych poprzez blachy węzłowe. Montaż konstrukcji – w całości lub z podziałem na sekcje montażowe, przy pomocy dźwigów samojezdnych.

Pomost z desek kompozytowych gr. 60 mm oparto na pasach dźwigarów oraz drugorzędnej podłużnicy 160x120, wykonanej z kompozytu.

poprzedni