Realizacje

Modernizacja ulicy Jabłoniowej w Gdańsku

Modernizacja ulicy Jabłoniowej

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Tytuł projektu Modernizacja ulicy Jabłoniowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kartuskiej wraz z budową łącznic węzła Trasy W-Z w Gdańsku
Czas realizacji 07.2007 - 12.2008
Klasa drogi "Z" 2/2
Długość 1677,40 m
Kategoria ruchu KR4
Branże drogowa,sygnalizacja świetlna,obiekty inżynierskie,teletechniczna,sanitarna
Przedmiotem inwestycji była modernizacja ulicy Jabłoniowej w Gdańsku na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Kartuskiej wraz z budową łącznic Trasy W-Z oraz przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym, wynikającym z przebudowy układu drogowego.

W ramach inwestycji przeprowadzono:

-     wykonanie nakładki wzmacniającej z warstw bitumicznych na istniejącej jezdni ulicy Jabłoniowej;
-    budowę nowej jezdni ulicy Jabłoniowej (po wschodniej stronie istniejącej jezdni);
-    przebudowę i budowę łącznic Trasy W-Z;
-    przebudowę i budowę pasów włączenia i wyłączenia Trasy W-Z;
-    przebudowę skrzyżowania ul. Jabłoniowej w obrębie stacji paliw i budowę skrzyżowań z łącznicami Trasy W-Z;
-    przebudowę drogi serwisowej;
-    budowę chodnika;
-    budowę zatoki autobusowej;
-    budowę muru oporowego;
-    budowę sygnalizacji świetlnej;
-    przebudowę i budowę oświetlenia;
-    przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej;
-    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
-    wycinkę, przesadzenia i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej;
-    przebudowę istniejącego uzbrojenia obejmującego:
    - kanalizację deszczową,
    - kanalizację sanitarną (regulacja wysokościowa studni),
    - urządzenia elektroenergetyczne,
    - gazociąg.

Łączna długość modernizowanego odcinka ulicy Jabłoniowej (jezdnie ulicy jabłoniowej wraz z łącznicami Trasy W-Z, pasami włączenia/wyłączenia i drogą serwisową) wyniesie 1677,40 m.
Długości przebudowy ulic i zjazdów bocznych ograniczono do niezbędnego minimum wynikającego z potrzeby powiązania sytuacyjnego i wysokościowego ulicy Jabłoniowej ze stanem istniejącym na ulicach i zjazdach bocznych.
poprzedni