Realizacje

Kładka nad Potokiem Kolibkowskim w Gdyni

Kładka nad Potokiem Kolibkowskim

Inwestor Gmina Miasta Gdyni
Tytuł projektu Kładka nad kanałem Kolibkowskim
Długość 52,0 m
Rozpiętość przęseł 6,0 + 12,0 + 28,0 + 6,0
Celem opracowania jest projekt budowlany kładki rowerowej nad Potokiem Kolibkowskim w ciągu ścieżki rowerowej zlokalizowanej w rejonie Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu Kamienny Potok do Gdyni Orłowo (ścieżka rowerowa nr 6).

Proponowane rozwiązanie budowy kładki rowerowej wydaje się być korzystne z kilku powodów:

1.    znaczne ułatwienie przejazdu rowerzystom, brak konieczności pokonywania jednej z największych przeszkód na odcinku projektowanej drogi rowerowej – jaru Potoku Kolibkowskiego (różnica wysokości ok. 10 m, podjazdy 15%).
2.    brak konieczności budowy nowej kładki nad projektowanym Bystrotokiem (opracowanie firmy Aquaprojekt z 05.2008).
3.    przy wyborze przebiegu trasy ścieżki rowerowej starano się oszczędzić jak największą ilość drzew. Projektowana kładka harmonijnie wpisuje się w otoczenie i z pewnością stanie się punktem charakterystycznym w pasie Klifu Nadmorskiego.
4.    w prezentowanym rozwiązaniu zrezygnowano z usypywania wysokich nasypów w bezpośrednim sąsiedztwie jaru Potoku Kolibkowskiego. Zastosowanie podpór pośrednich posadowionych na palach wierconych ogranicza do minimum ingerencję w środowisko naturalne na etapie budowy kładki.
5.    proponowane rozwiązanie kładki zostało zaakceptowane przez RDOŚ pismem 22-PN.I-6660-2-189/09/mj z dnia 28.04.2009.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Projektowana kładka jest obiektem czteroprzęsłowym, schemat statyczny pojedynczego przęsła to łuk wolnopodparty z jazdą dołem. Na etapie projektu budowlanego zakłada się rozpiętości teoretyczne przęseł: 6,0 + 12,0 + 28,0 + 6,0, które zostaną oparte na 3 żelbetowych filarach pośrednich posadowionych na palach wwibrowywanych z rur stalowych dołem otwartych ø 60cm. Całkowita długość obiektu wynosi 52,0 m. Obiekt ukształtowano w spadku jednostronnym w kierunku Sopotu o nachyleniu 2%.

Konstrukcja pomostu składa się z dwóch dźwigarów łukowych, których dolne pasy połączono poprzecznicami w postaci belek dwuteowych, na których oparto płytę ortotropową pomostu. Wszystkie połączenia oraz styki montażowe wykonano jako połączenia spawane.

Wysokość dźwigarów w osiach waha się od 0,9m dla przęsła o dł. 6m do 2,9m dla przęsła o dł. 28m. Przyczółki kładki wykonano jako żelbetowe, posadowione bezpośrednio, podpory pośrednie stanowią pale wiercone zwieńczone żelbetowym oczepem. Do podparcia przęseł zastosowano łożyska elastomerowe (schemat łożyskowania przedstawiono na rysunku ogólnym). 

Obiekt został zaprojektowany z przeznaczeniem dla ruchu kołowego rowerzystów i awaryjnego przejazdu samochodu osobowego bądź pojazdu o masie do 3,5 tony. Na obiekcie przewidziano obustronne balustrady z rur stalowych Φ80 mm i wysokości 1,2 m ograniczające szerokość skrajni poziomej na obiekcie do 3,5 m.
poprzedni