Realizacje

Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim

Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim

Inwestor Gmina Miejska Starogard Gdański
Tytuł projektu Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim
Czas realizacji 02.2009 - 02.2010
Klasa drogi "Z" 1/2
Długość 1123,71 m
Kategoria ruchu KR3
Branże drogowa wraz z zielenią,obiekty inżynierskie,kanalizacja deszczowa,teletechniczna,oświetleniowa
Przedmiotem inwestycji była budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę od skrzyżowania z Drogą Krajową 22 do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 222 oraz przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym, wynikającym z przebudowy układu drogowego.

W ramach inwestycji przewidziano:

-     rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni istniejącej ulicy Jabłowskiej (Starej Jabłowskiej);
-    budowę nowej nawierzchni drogowej ul. Jabłowskiej (po nowym śladzie) (Nowej Jabłowskiej);
-    budowę mostu drogowego na trasie ulicy Nowej Jabłowskiej;
-    budowę skrzyżowania ul. Mickiewicza (DK22) z ulicą Nową Jabłowską;
-    budowę skrzyżowania ulicy Nowej Jabłowskiej z ulicą Tczewską;
-    budowę skrzyżowania ulicy Nowej Jabłowskiej z ulicą Owidzką;
-    włączenie ulicy Nowej Jabłowskiej w skrzyżowanie ulic Owidzkiej, Jabłowskiej, Kościuszki, Przedmieście;
-    przebudowę skrzyżowania ulic Jabłowskiej i Pomorskiej na rondo;
-    przebudowę skrzyżowania ulic Jabłowskiej i Pelplińskiej;
-    likwidację istniejącego wjazdu na DK nr 22 w obrębie projektowanego ronda;
-    budowę nasypów drogowych w ciągu ulicy Nowej Jabłowskiej;
-    przebudowę i budowę chodników;
-    budowę ścieżki rowerowej;
-    budowę zatok autobusowych;
-    przebudowę istniejących wjazdów;
-    budowę murów oporowych;
-    budowę barier energochłonnych typu SP-09
-    budowę ścieków wzdłuż ulicy Nowej Jabłowskiej
-    przebudowę i budowę oświetlenia;
-    budowę kanalizacji deszczowej;
-    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
-    wycinkę, przesadzenia i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej;
-    przebudowę istniejącego uzbrojenia obejmującego:
    - kanalizację deszczową,
    - kanalizację sanitarną (regulacja wysokościowa studni),
    - urządzenia elektroenergetyczne,
    - gazociąg.

Łączna długość budowanego odcinka ulicy Nowej Jabłowskiej wyniesie 794,12 m.
Łączna długość przebudowanego odcinka ulicy Jabłowskiej wyniesie 1123,71 m.