Odbiór budynku

Prace konstrukcyjne nad budynkiem zawsze muszą toczyć się zgodnie z projektem, ale również zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ustawy i rozporządzenia dokładnie stwierdzają, wedle jakich standardów należy budować poszczególne części obiektów, jakie są wymagania dotyczące instalacji i tak dalej. Utrzymanie zgodności z prawem w tym zakresie jest warunkiem koniecznym użytkowania obiektu w przyszłości i warto zlecić to profesjonaliście jak biuro konstrukcyjne poznań.

Dotyczy to zarówno bloków mieszkalnych, centrów handlowych, biurowców i wreszcie domów prywatnych. Co przesądza o tym, czy budynek jest zgodny z wymogami technicznymi i czy może spełniać swoje funkcje? Decyduje o tym przebieg odbioru, jakiego dokonują inspektorzy budowlani o nadanych uprawnieniach. Mają oni prawo kontrolować budowę w dowolnym jej momencie, aby sprawdzić, czy jest realizowana zgodnie z zasadami sztuki i z poszanowaniem przepisów.

Gdy wszystkie prace się zakończą, również od nich wciąż wiele zależy. Jeśli uznają, że konstrukcja nosi znamiona rażących błędów i zaniedbań, mogą nakazać zamknięcie budynku. Oznacza to, że nie będzie można z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem do czasu aż nie zostaną usunięte błędy, które popełniono.

Mogą wyznaczyć termin, w którym trzeba przeprowadzić stosowne prace. Następnie odbędzie się kolejna kontrola i jeśli wszystko będzie w należytym porządku, do domu będzie można się wprowadzić i zacząć go urządzać. W przypadku mieszkań kupowanych od dewelopera, każdy z nabywców ma prawo zweryfikować wraz z inspektorem nadzoru stan swojego lokalu, a ten może zobowiązać inwestora do usunięcia niezgodności.

geodeta myślenice www.xxiv-ozhs.pl