Oferta

Ścieżki rowerowe

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving"

— Albert Einstein

Od wielu lat aglomeracja trójmiejska jest liderem w zakresie rozbudowy sieci dróg rowerowych. Spójny system dróg rowerowych oparty na jednolitych standardach oraz przyjęte rozwiązania techniczne stawiane są za wzór dla innych polskich miast.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że znaczna część ścieżek rowerowych w Trójmieście wzostała zaprojektowana w naszym biurze.