Oferta

Obiekty inżynierskie

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji inżynierskich takich jak: konstrukcje wsporcze, konstrukcje oporowe, ekologiczne przejścia dla zwierząt, przepusty oraz wszelkie inne konstrukcje nietypowe.

Przy realizacji dużych inwestycji niejednokrotnie pojawia się koniecznośc zaprojektowania nietypowych konstrukcji inżynierskich -  murów oporowych, przepustów, nietypowych fundamentów oraz konstrukcji wsporczych. 

Projektowaliśmy obiekty inżynierskie takie jak:
  • konstrukcje oporowe w technologii tradycyjnej  
  • konstrukcje oporowe z elementów prefabrykowanych
  • konstrukcje z gruntu zbrojonego 
  • przepusty monolityczne i prefabrykowane 
  • konstrukcje z blach falistych - przepusty i przejścia ekologiczne
  • przepusty  w technologiach bezwykopowych (przewierty, przeciski)
  • komory spadowe

W pracy posługujemy się zaawansowanymi programami komputerowymi opartymi na Metodzie Elementów Skończonych.