Oferta

Drogi

"The problem with traffic is that the people of today are driving the cars of tomorrow on the roads of yesterday"

— Bob Talbert

Zajmujemy się projektowaniem układów komunikacyjnych w miastach i na obszarach pozamiejskich, w tym również węzłów drogowych i skrzyżowań. Do naszych osiągnięć zaliczamy m.in. projekt pierwszego w Polsce północnej ronda turbinowego oraz projekty przebudowy 12 głównych skrzyżowań w Gdyni z dostosowaniem ich do wymogów Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem TRISTAR.

Poniżej przedstawiamy nasze najciekawsze opracowania: